Rejestracja wkrótce

O Wydarzeniu

Wśród tegorocznych zagadnień znajdą się zielone wyzwania branży rolno-spożywczej, eksportowe ziemie obiecane, opakowaniowa rewolucja, rola liderów i liderek w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości handlu, technologie jutra.

Forum stwarza okazję do otwartej wymiany myśli i inspiracji, bo od lat gromadzi wizjonerów i ekspertów, ale także praktyków, którzy długofalowe tendencje umieją sprowadzić do konkretów dotyczących produktu, opakowania, logistyki, ceny i smaku.

Forum było i jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy przez cały rok w opiniotwórczych mediach komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG. Spotykamy się, by wspólnie porozmawiać o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i pomoże zbudować lepszą przyszłość dla branży spożywczej, handlu i konsumentów.