Forum Rynku Spożywczego i HandluForum Rynku Spożywczego i Handlu

Agenda

Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat

8 listopada 2021 • 11:30-13:00 • Sala Balowa CDE

Tematyka

  • Czy dopiero 2022 przyniesie ożywienie w fuzjach i przejęciach?
  • Nieoczywiste przejęcia. Jakich ruchów nie spodziewa się rynek?
  • Gracze spoza UE zainteresowani polskim rynkiem żywności – dlaczego?
  • Polskie firmy a ekspansja zagraniczna – jakie kierunki? Wyzwania
  • Firmy rodzinne – kiedy nastąpi konsolidacyjny boom?

Retransmisja sesji

POWRÓT