ORGANIZATOR

Grupa PTWP SA

Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
tel.: +48 32 209 13 03
e-mail: promocja@ptwp.pl
NIP: 954-21-99-882

współpraca i sponsoring: 
Magdalena Twardokęs
e-mail: magdalena.twardokes@ptwp.pl 

sprawy organizacyjne: 
Karolina Tylec
e-mail: karolina.tylec@ptwp.pl 

media:
Małgorzata Sklorz 
malgorzata.sklorz@ptwp.pl