Prelegenci

A B C D G J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Barbara Groele

Barbara Groele

sekretarz generalny

Krajowa Unia Producentów Soków

Od wielu lat pełni funkcję Sekretarza Generalnego w Stowarzyszeniu Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Członek Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego. Członek Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw oraz Zespołu Wysokiej Jakości w ramach Porozumienia Rolniczego powołanej z Inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wieloletni członek Komitetu Technicznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków (AIJN).  

Obroniła przewód doktorski w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Wyższej Szkoły Biznesu NCU w Nowym Sączu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w zakładach przemysłu spożywczego oraz pozarządowych organizacjach branżowych. Auditor systemów jakości. Autor lub współautor artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących żywienia człowieka, zagadnień jakości i promocji w branży sokowniczej.

Działalność zawodowa związana z współpracą z wieloma branżowymi ośrodkami naukowymi oraz administracją państwową. W obszarze zainteresowań są w szczególności zagadnienia związane z samokontrolą przemysłu sokowniczego oraz jakości i promocji produktów sokowniczych. Zaangażowana we wdrożenie i egzekwowanie zasad Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK), działającego od wielu już lat w ramach Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

Bierze udział w sesjach:

 • Zarządzanie: bezpieczeństwo, jakość, dystrybucja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Zarządzanie: bezpieczeństwo, jakość, dystrybucja

  • Walka o zaufanie konsumentów toczy się codziennie
  • Efektywna droga produktu na sklepową półkę
  • Bezpieczna i jakościowa żywność oczkiem w głowie producentów i dystrybutorów
  • Supply Chain 4.0. Nowoczesne i skuteczne strategie logistyczne firm spożywczych

  Zarządzanie: bezpieczeństwo, jakość, dystrybucja

POWRÓT