Prelegenci

A B C D G J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Jacek Marczak

Jacek Marczak

zastępca dyrektora

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jest radcą prawnym i zastępcą dyrektora w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Współkierowana przez niego Delegatura w Bydgoszczy została wyznaczona przez Prezesa UOKiK do badania tzw. przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Od 2011 Jacek Marczak prowadził postępowania UOKiK ws. ochrony konkurencji i konsumentów w obszarach takich jak: reklama wprowadzająca w błąd, dostawy energii, ciepła i wody, produkcja rolna i spożywcza, suplementy diety, usługi finansowe, telekomunikacja i usługi IT. Reprezentuje również UOKiK w sprawach sądowych.

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz spotkaniach z przedsiębiorcami w dziedzinach prawa antymonopolowego, ochrony konsumentów i przewagi kontraktowej. Współautor oficjalnych wytycznych UOKiK dot. decyzji zobowiązujących, jak również publikacji naukowych i prasowych.

W 2015 roku odbył 2-miesięczny staż w brytyjskim Competition and Markets Authority, natomiast w roku 2016 wizytę studyjną we włoskim Autorita Garante Concorencia e Mercato w ramach programu KSAP „ARGONAUCI”.

Od 2017 roku uczestniczy w spotkaniach Europejskiej Sieci Konkurencji (Podgrupa ds. rynku żywności) przy Komisji Europejskiej, bierze też udział w pracach nad implementacją dyrektywy 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Nowy etap integracji rynku spożywczego i handlowego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Nowy etap integracji rynku spożywczego i handlowego

  • Sukcesja, sojusze, alianse - różne formy, jeden cel - wzrost biznesu
  • Młode pokolenie za sterami firm rodzinnych
  • Konkurenci szukają nowych pól do współpracy - alianse zakupowe w handlu
  • Nowe strategie rozwoju biznesu: integracja pozioma i pionowa

  Nowy etap integracji rynku spożywczego i handlowego

POWRÓT