Prelegenci

A B C D G J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Ryszard Jaśkowski

Ryszard Jaśkowski

prezes

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM”

Był dawniej prezesem PSS „Społem” w Stalowej Woli. Został wybrany na wiceprezesa Zarządu KZRSS Społem w 2005 r. Jednocześnie był założycielem i sprawował stanowisko Prezesa Krajowej Platformy Handlowej Społem, od chwili jej powstania do 2017 roku. W 2015 r. Zespół Roboczy przedstawicieli polskich firm handlowych, działający przy Parlamentarnym Zespole na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, wybrał Ryszarda Jaśkowskiego na swojego przewodniczącego. W 2017 roku decyzją Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu KZRSS „Społem”. Pracuje również jako vice-przewodniczący Rady Przedsiębiorców ds. Handlu przy Rzeczniku Ministerstwa Przedsiębiorców.

Bierze udział w sesjach:

 • Nowy etap integracji rynku spożywczego i handlowego

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Nowy etap integracji rynku spożywczego i handlowego

  • Sukcesja, sojusze, alianse - różne formy, jeden cel - wzrost biznesu
  • Młode pokolenie za sterami firm rodzinnych
  • Konkurenci szukają nowych pól do współpracy - alianse zakupowe w handlu
  • Nowe strategie rozwoju biznesu: integracja pozioma i pionowa

  Nowy etap integracji rynku spożywczego i handlowego

POWRÓT