Prelegenci

A B C D G J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Witold Choiński

Witold Choiński

prezes zarządu

Polskie Mięso

W roku 2018 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Wydziale Żywienia Człowieka i Konsumpcji. 

W 2016 uzyskał dyplom MBA (EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) w Francuskim Instytucie Zarządzania, w Warszawie. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1998-2001 Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów.

Prezesem Związku jest od 2005 roku. Witold Choiński jest autorem wielu publikacji w obronie polskiego biznesu żywnościowego, a także dydaktyce i obronie polskiej wsi. Działa społecznie w wielu organizacjach pozarządowych na rzecz sektora żywnościowego i rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości.

Działa aktywnie w obronie polskiej marki jak też rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat produktu lokalnego i regionalnego. Mając długoletnie doświadczenie dziennikarskie podtrzymuje ścisłą współpracę z mediami. Aktywnie działa na rzecz branży mięsnej, zwłaszcza jej konsolidacji, spójności i pozycji sektora w przemyśle żywnościowym. Jest członkiem założycielem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Jest współinicjatorem powołania Rady Dialogu Społecznego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od lat pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, jest  Członkiem Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Członkiem Rady Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej. Od 2015 roku jest członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Bierze udział w sesjach:

 • Rewolucja w branży mięsnej zmienia strategie firm

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rewolucja w branży mięsnej zmienia strategie firm

  • Wzrost produkcji czy specjalizacja - sky is the limit?
  • Światowi giganci patrzą na Polskę - co dalej z konsolidacją?
  • Nowe trendy konsumenckie: edukować czy pobudzić emocje?
  • Polskie mięso zagranicą: Problemy rynku UE, gdzie szukać szans poza Europą?
  • Wyzwania prawne dla branży: umowa UE-Mercosur, ustawa odorowa, protekcjonizm

  Rewolucja w branży mięsnej zmienia strategie firm

POWRÓT