Forum Rynku Spożywczego i HandluForum Rynku Spożywczego i Handlu

Agenda

Gala

7 November 2022 • 19:00 • Ballroom B

Thematic scope

Evening gala. Food&Retail Awards and Good Product

See the retransmission