Forum Rynku Spożywczego i HandluForum Rynku Spożywczego i Handlu

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem TrendsTalks, bo biznes może zwiększać skalę, o ile właściwie rozpoznaje kierunek zmian: społecznych, ekonomicznych i technologicznych.

Naszym celem była wspólna dyskusja o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży. Wstępny zakres tematyczny Forum obejmował m.in.: scenariusze przyszłości dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na biznes spożywczy, handlowy i HoReCa. Zmierzyliśmy się z pytaniami o ESG, GOZ, dobrostan, rynek pracy, automatyzację, cyfryzację, konsolidację, eksport, żywność roślinną, a także oczekiwania konsumenta 2030, zdigitalizowaną przyszłość handlu oraz branży HoReCa.

Forum stwarza okazję do otwartej wymiany myśli i inspiracji, bo od lat gromadzi wizjonerów i ekspertów, ale także praktyków, którzy długofalowe tendencje umieją sprowadzić do konkretów dotyczących produktu, opakowania, logistyki, ceny i smaku.

Forum było i jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy przez cały rok w portalach branżowych i na łamach czasopism komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG. Spotykamy się, by wspólnie porozmawiać o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i pomoże zbudować lepszą przyszłość dla branży spożywczej, handlu i konsumentów. Stajemy się dla siebie wzajemną inspiracją!