Forum Rynku Spożywczego i HandluForum Rynku Spożywczego i Handlu

O Wydarzeniu

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Spotkania każdego roku przynoszą uczestnikom i słuchaczom konstruktywne wnioski, diagnozy dotyczące kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej oraz handlowej i HoReCa.

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Gospodarka cyrkularna, cyfryzacja, nowe technologie, geopolityka, zmiany świadomości konsumentów kształtują codzienność branży spożywczej dziś i wykuwają jej kształt na przyszłość. Dlatego w dyskusjach wiele miejsca poświęcamy zrównoważonej, technologicznej, geopolitycznej i mentalnej rewolucji, której sektor spożywczy i handlowy jest częścią, a w wielu wypadkach nadaje jej ton.

Zapraszam do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Edyta Kochlewska
redaktor naczelna dlahandlu.pl