Forum Rynku Spożywczego i HandluForum Rynku Spożywczego i Handlu

Zasady bezpieczeństwa

Dbamy o bezpieczeństwo uczestników Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Naszym standardem jest troska o najlepszą jakość i dotrzymanie warunków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi wytycznymi.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa dotyczą przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.

Wersja uwzględniająca stan prawny na dzień 28.09.2022 r., oraz adekwatne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego z okresu stanu epidemii.

Zasady mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i wydania wytycznych przez GIS.

Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub w formie ogłoszeń.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.

FRSiH

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie