Forum Rynku Spożywczego i HandluForum Rynku Spożywczego i Handlu

Agenda

09:00-11:00

11:30-13:00

13:30-15:00

15:30-16:45

15:30-17:00

19:00